Zaznamba vrstnega reda je posebno razpolagalno pravno dejanje imetnika lastninske pravice oziroma imetnika hipoteke na nepremičnini (upnika). Od ostalih razpolagalnih pravnih dejanj se razlikuje po tem, da vpis ni opravljen v korist določene osebe.

Predlog za zaznambo vrstnega reda je razpolagalni pravni posel zemljiškoknjižnega lastnika ali vpisanega hipotekarnega upnika.s katerim se varuje vrstni red nadaljnjega vpisa (izbrisa) pravice. Pred vložitvijo takega zahtevka, je potrebno overiti pristnost podpisa predlagatelja pri notarju.

V enem letu od takega vpisa v zemljiški knjigi, je predlagatelj dolžan vložiti zahtevek (ZK predlog) za vpis v vrstnem redu.

Poznamo še:

– zaznamba vrstnega reda za izbris hipoteke

– zaznamba vrstnega reda za pridobitev stavbne pravice

– zaznamba vrstnega reda za pridobitev etažne lastnine (velja tri leta od vpisa v zemljiški knjigi).

(Visited 1,535 times)

Komentiraj