Odpoklic terjatve je enostranski pravni posel upnika v obligacijskem razmerju, ki povzroči dospelost terjatve, kadar je dospelost terjatve v pravnem poslu (najpogosteje v notarskem zapisu)določena na odpoklic.

Namen zaznambe odpoklica terjatve in zaznambe hipotekarne tožbe je zagotoviti, da pravno dejstvo odpoklica terjatve oziroma pravno dejstvo vložitve hipotekarne tožbe učinkuje proti vsakokratnemu vknjiženemu lastniku nepremičnine.

(Visited 1,179 times)

Komentiraj