Neposredna izvršljivost notarskega zapisa se zaznamuje na podlagi pravnega posla o ustanovitvi hipoteke, sklenjenega v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Zaznamba neposredne izvršljivosti je akcesorna vpisani hipoteki – ne more biti kot samostojen vpis, samo skupaj z vpisano hipoteko. Zaznamba neposredne izvršljivosti notarskega zapisa se vpiše pri hipoteki, ki je bila ustanovljena z notarskim zapisom.

(Visited 1,581 times)

Komentiraj