Služnost je pravica na tuji stvari, ki lastnika omejuje v izvrševanju lastninskih upravičenj.

Služeča stvar je stvar, ki je obremenjena s služnostjo.

Vsebina služnosti je lahko:

(1)     pozitivna = lastnik služeče stvari mora trpeti določena ravnanja imetnika služnosti;

(2)     negativna = lastnik služeče stvari mora opuščati ravnanja, do katerih je sicer lastnin-sko upravičen.

Služnost ne more biti storitev. Takšno razmerje je treba urediti s pravico stvarnega bremena.

Varstvo služnosti zagotavlja opustitveni zahtevek (actio negatoria). Imetnik ga lahko naperi proti vsakomur, ki brez pravne podlage posega v način izvrševanja služnosti. Imetnik mora dokazati obstoj služnosti.

Pravni temelj za nastanek služnosti je lahko:

(1)     zakon;

(2)     odločba državnega organa;

(3)     pravni posel.

Ločimo stvarne služnosti in osebne služnosti.

(Visited 1,308 times)

Komentiraj