S 1.5.2011 je poslovanje z zemljiško knjigo izključno v informatizirani obliki in sedaj lahko rečemo – zemljiška knjiga je ena za celotno Slovenijo. Novi način elektronskega poslovanja omogoča hitrejše poslovanje v zemljiškoknjižnih zadevah ter udejanja načelo zaupanja v zemljiškoknjižne podatke.

Preko spletnega portala e-Zemljiška knjiga je mogoče vsak dan v času od 8-20 ure brezplačno vpogledati v zemljiškoknjižne podatke kot pridobiti zemljiškoknjižni izpisek in ostale podatke.

Med dobrodošle novosti vsekakor spada možnost vpogleda v sestavljeni izpis  za zemljiško parcelo stavbo ali del stavbe s katerim na enem mestu pridobimo podatke osvežene podatke zemljiškega  ali stavbnega katastra ter v nadaljevanju še aktualni vpogled v zemljiško knjigo.

Vrste v zemljiških knjigah bo vsekakor skrajšala tudi možnost izpisa pri Dn zadevi. Z vnosom Dn zadeve (plombe) lahko pridobimo aktualne podatke o celotnem procesu posamezne vložene zemljiškoknjižne zadeve. Prijazna je tudi možnost vpogleda v zemljiškoknjižni predlog, kjer z enim klikom dobimo informacijo kakšen tip vpisa je predlagan.

Vstopna točka za elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in drugih vlog so predvsem notarji in odvetniki, pri čemer pa je potrebno opozoriti, da je potrebno v primeru, da se predlog vloži preko odvetnika, najkasneje v roku treh delovnih dni vse overjene izvirnike listin, ki so podlaga za vpis lastninske ali druge pravice oziroma pravnega dejstva, posredovati notarju, ki listine digitalizira (skenira) in jih v elektronski obliki priloži zemljiškoknjižnemu predlogu. Elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih vlog je možno vsak dan od 8-20 ure.

V prehodnem tj. 3-letnem obdobju je možnost, da se zemljiškoknjižni predlog, ki se nanaša zgolj na tip vpisa – vknjižba lastninske pravice, lahko vloži tudi na katerem od 44-ih zemljiškoknjižnih sodišč (zemljiških knjig). Na teh sodiščih pristojna oseba elektronsko sestavi zemljiškoknjižni predlog ter vse listine tudi spremeni v elektronsko obliko (zato posredovanje notarju ni več potrebno).

(Visited 1,877 times)

Comments are closed.