Značilnost javnega dobrega je funkcionalna: javno dobro je stvar, ki je namenjena splošni rabi. Funkcija splošne rabe je neodvisna od lastninske pravice.

Javno dobro je stvar v stvarnopravnem pomenu, če so za to izpolnjeni splošni pogoji. Lahko se razume kot predmet pravic stvarnega prava. Poleg pravic stvarnega prava na javnem dobrem obstaja tudi pravica splošne rabe, ki ima naravo omejitve lastninske pravice v javnem interesu. Podelitev statusa javnega dobrega mora v skladu z ustavnimi pogoji omejevanja lastninske pravice temeljiti na zakonski določbi.

Poleg splošne rabe na javnem dobrem obstaja tudi pravica posebne rabe, ki upravičenemu subjektu dovoljuje poseben način uporabe javnega dobrega. Pravica posebne rabe nima lastnosti pravice stvarnega prava. Šteje se za posebno obliko omejitve lastninske pravice.

(Visited 693 times)

Komentiraj