Kdaj se v praksi poslužimo oblikovanja etažne lastnine na podlagi ZVEtL? Etažna lastnina se oblikuje bodisi z voljo vseh zemljiškoknjižnih (so)lastnikov (pridobiteljev) bodisi s sodno odločbo. V prvem primeru – volja vseh zemljiškoknjižno vpisanih (so)lastnikov ali pridobiteljev (imetnik lastninske pravice na podlagi veljavnega pravnega posla (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju…) se udejani s […]

Preberite celoten članek: ZVEtL – kdaj?

Razlogi za novosti in cilji zakona Zakonodaja, ki je urejala stvarnopravno področje, je bila po drugi svetovni vojni v našem prostoru zelo pestra. V marsičem je odstopala od klasičnih konceptov stvarnega prava, še zlasti pa je z uvedla številne z družbeno ureditvijo povezane institute, ki so močno odstopali od klasičnega pojmovanja lastnine. Novejša zakonodaja, zlasti […]

Preberite celoten članek: Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL)