Nakup nepremičnine je ponavadi življenjski projekt, zato je potrebno biti še posebno previden. Pomagajmo si s strokovnjakom, strošek njega bo melenkosten z možnimi posledicami nepremišljenega nakupa ali prodaje nepremičnine. 1.  Kako opazimo sumljivega prodajalca? Pri nakupu nepremičnine gre ponavadi za pravne posle, kjer

Preberite celoten članek: Previdno pri nakupu nepremičnine

Zavarovanja kredita s hipoteko na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiško knjigo Zastavna pravica na nepremičnini se praviloma vpiše v zemljiško knjigo in velja v primeru vseh lastniških sprememb na nepremičnini. Poleg tega pa ima prvi upnik prednost pred kasnejšimi upniki, saj mu to zagotavlja načelo javnosti zemljiške knjige. Upnik, običajno je to banka, že […]

Preberite celoten članek: Zavarovanja kredita s hipoteko na nepremičnini

Etažna lastnina pomeni odstop od splošnega pravnega pravila “stavba sledi zemljišču” (superficies solo cedit), katero je enovito uredil v pravno celoto Stvarnopravni zakonik (SPZ). Tudi zaradi večjega zavedanja ljudi po nujnosti vpisa v zemljiški knjigi, je bilo nujno informatizirati zemljiškoknjižne evidence – samo hitra informacija je dobra informacija. Poznamo dva koncepta ureditve etažne lastnine: unitaristični […]

Preberite celoten članek: Nekaj o etažni lastnini