Razlogi za novosti in cilji zakona Zakonodaja, ki je urejala stvarnopravno področje, je bila po drugi svetovni vojni v našem prostoru zelo pestra. V marsičem je odstopala od klasičnih konceptov stvarnega prava, še zlasti pa je z uvedla številne z družbeno ureditvijo povezane institute, ki so močno odstopali od klasičnega pojmovanja lastnine. Novejša zakonodaja, zlasti […]

Preberite celoten članek: Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL)