Lastništvo na nepremičninah se pridobi šele z vpisom v zemljiški knjigi. Eden od načinov pridobitve lastninske pravice je pravno-poslovni način. Pot: sestava pogodbe, podpis vseh pogodbenikov na pogodbi, predložitev podpisane pogodbe pristojni davčni upravi v odmero davka (na promet z nepremičninami, na dediščine in darila…), pri notarju (ne na upravni enoti) overitev podpisa vseh oseb, […]

Preberite celoten članek: Od pogodbe do vpisa v zemljiško knjigo

Nakup nepremičnine je ponavadi življenjski projekt, zato je potrebno biti še posebno previden. Pomagajmo si s strokovnjakom, strošek njega bo melenkosten z možnimi posledicami nepremišljenega nakupa ali prodaje nepremičnine. 1.  Kako opazimo sumljivega prodajalca? Pri nakupu nepremičnine gre ponavadi za pravne posle, kjer

Preberite celoten članek: Previdno pri nakupu nepremičnine