Stvarno breme je stvarno učinkovita obremenitev nepremičnine za zavarovanje ponavlja-joče se izpolnitve (dajatve ali storitve). Imetnik pravice stvarnega bremena je lahko določena oseba ali lastnik druge nepremičnine. Zavezanec je vsakokratni lastnik obremenjene nepremičnine. Od njega se zahteva pozitivna obveznost. Primarno zavezanec odgovarja z vsem svojim premoženjem. Če zavezanec obvez-nosti ne izpolni, lahko upravičenec uveljavlja zahtevek […]

Preberite celoten članek: Pravica stvarnega bremena