Stavbna pravica je omejena stvarna pravica na tuji nepremičnini (zemljišču), ki daje njenemu imetniku pravico, da ima na, nad ali pod tujim zemljiščem zgrajen objekt oziroma da na tujem zemljišču, nad ali pod njim zgradi objekt. Stavbna pravica je pravica njenega imetnika (pravne ali fizične osebe). Lastninska pravica na zemljišču ostane lastniku, kar vključuje tudi […]

Preberite celoten članek: Stavbna pravica

V zemljiško knjigo se vpisujejo vse stvarne pravice na nepremičninah kot tudi nekatere obligacijske pravice, ki z vpisom v zemljiško knjigo dobijo večji pomen. Stvarne pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo so taksativno navedene v Zakonu o zemljiški knjigi: 1. lastninska pravica, 2. hipoteka, 3. zemljiški dolg, 4. služnostna pravica (osebne in stvarne služnosti), […]

Preberite celoten članek: Pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo