V zemljiško knjigo se vpisujejo vse stvarne pravice na nepremičninah kot tudi nekatere obligacijske pravice, ki z vpisom v zemljiško knjigo dobijo večji pomen. Stvarne pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo so taksativno navedene v Zakonu o zemljiški knjigi: 1. lastninska pravica, 2. hipoteka, 3. zemljiški dolg, 4. služnostna pravica (osebne in stvarne služnosti), […]

Preberite celoten članek: Pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo