Lastništvo na nepremičninah se pridobi šele z vpisom v zemljiški knjigi. Eden od načinov pridobitve lastninske pravice je pravno-poslovni način. Pot: sestava pogodbe, podpis vseh pogodbenikov na pogodbi, predložitev podpisane pogodbe pristojni davčni upravi v odmero davka (na promet z nepremičninami, na dediščine in darila…), pri notarju (ne na upravni enoti) overitev podpisa vseh oseb, […]

Preberite celoten članek: Od pogodbe do vpisa v zemljiško knjigo