Skupna značilnost osebnih služnosti je, da z njimi upravičenje rabe stvari delno ali v celoti prehaja z lastnika na imetnika. Predmet osebnih služnosti je lahko: ●         nepremičnina; ●         premičnina; ●         premoženjska pravica.

Preberite celoten članek: Osebna služnostna pravica