V zemljiški knjigi poznamo glavne in pomožne vpise: – vknjižba: je glavni vpis, s katerim se doseže oziroma izkaže pridobitev oziroma prenehanje pravice, ki se vpisuje v zemljiško knjigo. Vknjižba se sme dovoliti samo, če se predloži listina, ki vsebuje veljaven pravni temelj. Listina je lahko javna ali zasebna. – predznamba: je glavni vpis, s […]

Preberite celoten članek: Vpisi v zemljiško knjigo