Predznamba je pogojni vpis v zemljiško knjigo. Pri njej so izpolnjeni bistveni pogoji za vknjižbo, vendar manjka še en pogoj. Vpis predznambe se lahko predlaga za: (1)     nepravnomočne sodne odločbe, s katerimi se odloča o lastninski pravici; (2)     sodne odločbe, izdane po predpisih v izvršilnem postopku; (3)     sodna odločba o položitvi dolgovanega zneska, če gre […]

Preberite celoten članek: Predznamba