Kdaj se v praksi poslužimo oblikovanja etažne lastnine na podlagi ZVEtL? Etažna lastnina se oblikuje bodisi z voljo vseh zemljiškoknjižnih (so)lastnikov (pridobiteljev) bodisi s sodno odločbo. V prvem primeru – volja vseh zemljiškoknjižno vpisanih (so)lastnikov ali pridobiteljev (imetnik lastninske pravice na podlagi veljavnega pravnega posla (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju…) se udejani s […]

Preberite celoten članek: ZVEtL – kdaj?