Če dolžnik ob zapadlosti ne izpolni obveznosti, ki izvira iz notarskega zapisa (pogodba o zavarovanju), sodišče na predlog upnika s sklepom dovoli in opravi izvršbo na dolžnikovo nepremičnino oziroma premičnino za poplačilo zavarovane terjatve. Za dovolitev in opravo izvršbe se uporabljajo določbe o izvršbi na nepremičnine oziroma določbe o izvršbi na premičnine.

Preberite celoten članek: Prodaja obremenjene nepremičnine