Nakup nepremičnine je ponavadi življenjski projekt, zato je potrebno biti še posebno previden. Pomagajmo si s strokovnjakom, strošek njega bo melenkosten z možnimi posledicami nepremišljenega nakupa ali prodaje nepremičnine. 1.  Kako opazimo sumljivega prodajalca? Pri nakupu nepremičnine gre ponavadi za pravne posle, kjer

Preberite celoten članek: Previdno pri nakupu nepremičnine

Zavarovanja kredita s hipoteko na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiško knjigo Zastavna pravica na nepremičnini se praviloma vpiše v zemljiško knjigo in velja v primeru vseh lastniških sprememb na nepremičnini. Poleg tega pa ima prvi upnik prednost pred kasnejšimi upniki, saj mu to zagotavlja načelo javnosti zemljiške knjige. Upnik, običajno je to banka, že […]

Preberite celoten članek: Zavarovanja kredita s hipoteko na nepremičnini

V zemljiško knjigo se vpisujejo vse stvarne pravice na nepremičninah kot tudi nekatere obligacijske pravice, ki z vpisom v zemljiško knjigo dobijo večji pomen. Stvarne pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo so taksativno navedene v Zakonu o zemljiški knjigi: 1. lastninska pravica, 2. hipoteka, 3. zemljiški dolg, 4. služnostna pravica (osebne in stvarne služnosti), […]

Preberite celoten članek: Pravice, ki se vpisujejo v zemljiško knjigo