zemljiški kataster: zemljiška parcela z oznako 100/1 v katastrski občini 9999 Zgornji Kašelj                   (ID znak: parcela 9999 100/1) kataster stavb: (etažna lastnina) posamezni del stavbe z oznako 1 v stavbi 50 v katastrski občini 9999 Zgornji Kašelj              (ID znak: del stavbe 9999-50-1)

Preberite celoten članek: Vpisovanje oznak iz zemljiškega katastra in katastra stavb v ZK dovolila