NEPREMIČNINE

Vpogled v podatke Geodetske uprave RS

Vpogled v elektronsko zemljiško knjigo

Evidenca trga nepremičnin

Pregledovalnik kart (GURS)

Javni informacijski sistem Mestne občine Ljubljana

Prostorski informacijski sistem občin

Geopedia.si

Geodetske storitve – Mlinar & Slovenc d.o.o.

Upravnik – UVG d.o.o.


ZAKONODAJA

Stanovanjski zakon (SZ-1)

Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1)

Stvarnopravni zakonik (SPZ)

Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL)

Zakon o varstvu kupcev stanovanj in enostanovanjskih stavb (ZVKSES)

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)

Zakon o sodnih taksah (ZST-1)

Zakon o nepravdnem postopku (ZNP)

Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika
v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka

Obligacijski zakonik (OZ)

Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-UPB1)

OSTALO

Seznam notarjev

Seznam odvetnikov

Sodišča v Sloveniji

Izračun zakonskih zamudnih obresti

Višina sodnih taks za vpis v zemljiško knjigo

Izvršba na podlagi verodostojne listine (COVL)(Visited 668 times)

Komentiraj

You must be logged in to post a comment.