Kdaj se v praksi poslužimo oblikovanja etažne lastnine na podlagi ZVEtL?

Etažna lastnina se oblikuje bodisi z voljo vseh zemljiškoknjižnih (so)lastnikov (pridobiteljev) bodisi s sodno odločbo.

V prvem primeru – volja vseh zemljiškoknjižno vpisanih (so)lastnikov ali pridobiteljev (imetnik lastninske pravice na podlagi veljavnega pravnega posla (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju…) se udejani s podpisanim in overjenim aktom o oblikovanju etažne lastnine. Tak akt morajo podpisati vsi Preberite si članek v celoti »

Značke: ,

Nakup nepremičnine je ponavadi življenjski projekt, zato je potrebno biti še posebno previden. Pomagajmo si s strokovnjakom, strošek njega bo melenkosten z možnimi posledicami nepremišljenega nakupa ali prodaje nepremičnine.

1.  Kako opazimo sumljivega prodajalca?

Pri nakupu nepremičnine gre ponavadi za pravne posle, kjer Preberite si članek v celoti »

Značke: , , , , , ,

Če dolžnik ob zapadlosti ne izpolni obveznosti, ki izvira iz notarskega zapisa (pogodba o zavarovanju), sodišče na predlog upnika s sklepom dovoli in opravi izvršbo na dolžnikovo nepremičnino oziroma premičnino za poplačilo zavarovane terjatve. Za dovolitev in opravo izvršbe se uporabljajo določbe o izvršbi na nepremičnine oziroma določbe o izvršbi na premičnine. Preberite si članek v celoti »

Značke: , ,