Etažna lastnina lahko preneha na naslednje načine:

  1. Prenehanje po volji etažnih lastnikov – etažna lastnina se lahko s pravnim poslom spremeni v solastnino ali lastnino na nepremičnini. Smiselno se uporabljajo določila, ki urejajo nastanek etažne lastnine.
  2. Uničenje zgradbe – etažna lastnina preneha z uničenjem celotne zgradbe. Etažni lastniki postanejo solastniki zemljišča in ostankov zgradbe v skladu z idealnim deležem na skupnih delih.
  3. Uničenje posameznega dela – etažna lastnina preneha le na posameznem delu, če je uničen tako, da ga ni možno obnoviti.
(Visited 235 times)

Komentiraj

You must be logged in to post a comment.