A/  Dolžnosti etažnega lastnika

  1. Zagotovitev popravil – etažni lastnik mora v primernem času zagotoviti popravila na svojem posameznem delu, če je to potrebno za odvrnitev škode od drugih delov zgradbe. npr. lastnik stanovanja v pritličju mora popraviti poškodovano nosilno steno, ker se zaradi nje lahko cel blok sesuje.
  2. Dovolitev vstopa zaradi oprave popravil in izboljšav na skupnih delih – etažni lastnik mora dovoliti vstop v svoj posamezni del, da se lahko opravijo popravila in izboljšave na skupnih delih, ki jih ni možno opraviti drugače ali bi pri tem prišlo do nesorazmernih stroškov. O nameravanem posegu je treba etažnega lastnika obvestiti v primernem roku.
  3. Popravila in izboljšave se morajo opraviti v najkrajšem možnem času in na najmanj moteč način.
  4. Če etažni lastnik ne dovoli vstopa, o tem na zahtevo upravnika ali preostalih etažnih lastni-kov odloči nepravdno sodišče.
  5. Posredovanje podatkov in omogočitev vpogleda v listine – etažni lastnik mora upravniku in drugim etažnim lastnikom posredovati podatke in omogočiti vpogled v vse listine, potrebne za upravljanje skupnih delov.

B/  Omejitev sprememb na posameznih delih

Etažni lastnik lahko brez soglasja ostalih etažnih lastnikov izvajati spremembe na svojem delu, če spremembe ne pomenijo poslabšanja ali večjega posega v drug del nepremičnine.

Če spremembe pomenijo večji poseg v skupne dele, mora etažni lastnik za njihovo izvedbo pri-dobiti soglasje večine etažnih lastnikov po solastniških deležih.

C/  Predkupna pravica

Uveljavljena je le v manjših zgradbah v etažni lastnini. Predkupna pravica je omejena na nepremičnine, ki imajo:

  • „dva ali več lastnikov; in
  • „največ pet posameznih delov.

Lastnik posameznega dela, ki želi svoj del prodati, mora najprej poslati ponudbo preostalim lastnikom posameznih delov. Namen te določbe je, da se v manjših nepremičninah prepreči prihod novega lastnika, ki bi lahko porušil ali ogrozil medsebojna razmerja.

(Visited 1,225 times)

Komentiraj

You must be logged in to post a comment.