Naj Vam navedemo nekaj pravnih poslov, za katere Vam jamčimo, da bodo izdelani v skladu z vso skrbnostjo profesionalnega strokovnjaka na zadevnem pravnem področju. Za Vas se bomo še posebej potrudili s pripravo (pa naj navedemo samo nekatere): navadno pooblastilo, generalno pooblastilo, splošna prodajna pogodba, dogovor o predkupni pravici glede stvari, predkupna pravica pri nepremičnini, predpogodba za premičnino, predpogodba za nepremičnino, prodajna pogodba (nepremičnina, st. stavba…), prodajna pogodba (stanovanje), pogodba o rabljenem avtomobilu, navaden dogovor o pridržku lastninske pravice, pridržek lastninske pravice, dogovor o pogodbeni kazni, dogovor o nadomestni izpolnitvi, sporočilo nosilcu predkupne pravice, sporočilo nosilcu predkupne pravice o poslu s tretjim, odklonitev prevzema in opomin, graja napak, priznanje dolga in obročno odplačevanje,opomin zaradi zamude in grožnja z drugimi ukrepi, opomin z dodatnim rokom in grožnjo za razdrtje pogodbe, sporočila dolžnika upniku zaradi zamude, darilna pogodba, darilna pogodba – nepremičnina, menjalna pogodba, pogodba o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim (posadna listina), menjalna pogodba, izročilna pogodba, razdelilna pogodba, pogodba o najemu nepremičnine (garaža, stanovanje, st. stavba, poslovni prostor….), pogodba o podnajemu, sporočilo o povišanju najemnine, nesoglasje o povišanju najemnine, zapisnik o prevzemu stanovanja, pogodba o zakupu, pogodba o ustanovitvi stavbne pravice, posojilna pogodba….

Morda pa potrebujete vzorec gornje pogodbe in še …KLIK

(Visited 723 times)

Komentiraj