V zemljiško knjigo se vpisujejo pravice na nepremičninah. Zemljiškoknjižni postopek je nepravdni postopek in ga vodi zemljiškoknjižno sodišče. Sestavine zemljiške knjige so: (1) glavna knjiga (2) zbirka listin – vsak vpis v z.k. temelji na določeni listini v pisni obliki, te listine se nabirajo kronološko; (3) pomožni registri: imenski register – vsebuje imena lastnikov parcel; […]

Preberite celoten članek: Kaj je zemljiška knjiga?

Skupna lastnina je oblika lastnine več oseb na isti stvari, pri kateri deleži posameznih skupnih lastnikov niso vnaprej določeni, so pa določljivi. Značilnosti skupne lastnine so: skupno (soglasno) odločanje vseh skupnih lastnikov; solidarna odgovornost skupnih lastnikov za vse obveznosti iz skupne stvari; nastane le v primerih, ki jih določa zakon – to so:

Preberite celoten članek: Skupna lastnina

Solastnina je primarni lastninski odnos več oseb na isti stvari. Skupna lastnina je zgolj izjema. Solastnina pomeni, da ima več oseb solastninsko pravico na nerazdeljeni stvari, pri čemer ima vsak izmed solastnikov ima na nerazdeljeni stvari idealni delež (pars pro indiviso). Idealni delež ni zunanje določen delež na stvari (ne moremo reči, da ima v […]

Preberite celoten članek: Solastnina