S 1.5.2011 je poslovanje z zemljiško knjigo izključno v informatizirani obliki in sedaj lahko rečemo – zemljiška knjiga je ena za celotno Slovenijo. Novi način elektronskega poslovanja omogoča hitrejše poslovanje v zemljiškoknjižnih zadevah ter udejanja načelo zaupanja v zemljiškoknjižne podatke. Preko spletnega portala e-Zemljiška knjiga je mogoče vsak dan v času od 8-20 ure brezplačno […]

Preberite celoten članek: Kako poteka vpis v zemljiško knjigo po novem

V pripravi je nova sprememba veljavnega zakona o zemljiški knjigi – ZZK-1B.

Preberite celoten članek: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi

V zemljiškoknjižnem postopku se smiselno uporabljajo pravila nepravdnega postopka. Začne se po uradni dolžnosti ali na predlog stranke. Pri vpisih na predlog stranke veljajo določene formalnosti: ● predpisani obrazci za zemljiškoknjižne vloge; ● načelo popolnosti vloge – priložiti je treba zasebno ali javno listino, sposobno za vpis; ● obrazec, ki izkazuje upravičenost vpisa.

Preberite celoten članek: Zemljiškoknjižni postopek