Iz zemljiške knjige sem dobil izpisek, kjer je vpisana etažna lastnina, na osnovnem vložku pa je na listu B vpisano: “v korist vsakokratnega lastnika podvložka … do 1/1. Kaj to pomeni? Enovito je oblikovanje etažne lastnine uredil šele Stvarnopravni zakonik iz leta 2002 (veljavnost 1.1.2003). Za vpis oblikovanja etažne lastnine v zemljiški knjigi se zahteva: […]

Preberite celoten članek: Ko ni več problem…