Nakup nepremičnine je ponavadi življenjski projekt, zato je potrebno biti še posebno previden. Pomagajmo si s strokovnjakom, strošek njega bo melenkosten z možnimi posledicami nepremišljenega nakupa ali prodaje nepremičnine. 1.  Kako opazimo sumljivega prodajalca? Pri nakupu nepremičnine gre ponavadi za pravne posle, kjer

Preberite celoten članek: Previdno pri nakupu nepremičnine

Če dolžnik ob zapadlosti ne izpolni obveznosti, ki izvira iz notarskega zapisa (pogodba o zavarovanju), sodišče na predlog upnika s sklepom dovoli in opravi izvršbo na dolžnikovo nepremičnino oziroma premičnino za poplačilo zavarovane terjatve. Za dovolitev in opravo izvršbe se uporabljajo določbe o izvršbi na nepremičnine oziroma določbe o izvršbi na premičnine.

Preberite celoten članek: Prodaja obremenjene nepremičnine

Zavarovanja kredita s hipoteko na nepremičnini, ki je vpisana v zemljiško knjigo Zastavna pravica na nepremičnini se praviloma vpiše v zemljiško knjigo in velja v primeru vseh lastniških sprememb na nepremičnini. Poleg tega pa ima prvi upnik prednost pred kasnejšimi upniki, saj mu to zagotavlja načelo javnosti zemljiške knjige. Upnik, običajno je to banka, že […]

Preberite celoten članek: Zavarovanja kredita s hipoteko na nepremičnini