A/  Dolžnosti etažnega lastnika Zagotovitev popravil – etažni lastnik mora v primernem času zagotoviti popravila na svojem posameznem delu, če je to potrebno za odvrnitev škode od drugih delov zgradbe. npr. lastnik stanovanja v pritličju mora popraviti poškodovano nosilno steno, ker se zaradi nje lahko cel blok sesuje. Dovolitev vstopa zaradi oprave popravil in izboljšav […]

Preberite celoten članek: Omejitve etažne lastnine

Rezervni sklad se mora obvezno oblikovati v zgradbah, kjer sta: več kot 2 solastnika; in več kot 8 posameznih delov. Ta določba zavezuje etažne lastnike, da skrbijo za vzdrževanje nepremičnine v stanju, ki omogoča njeno namensko in trajno rabo. Zato se morajo trajno zagotavljati sredstva za vzdrževanje, ki se oblikujejo z vplačili mesečnih prispevkov etažnih […]

Preberite celoten članek: Rezervni sklad

Upravni postopek evidentiranja zemljišča pod stavbo se uvede na zahtevo lastnika zemljišča, imetnika stavbne pravice ali investitorja gradnje. Če na zemljišču stoji večstanovanjska stavba, lahko zahtevo za evidentiranje zemljišča pod stavbo vloži tudi lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe ali upravnik stavbe. S strani Geodetske uprave pooblaščeni geodet naredi elaborat za […]

Preberite celoten članek: Korak za korakom do vpisa etažne lastnine