Razlogi za novosti in cilji zakona Zakonodaja, ki je urejala stvarnopravno področje, je bila po drugi svetovni vojni v našem prostoru zelo pestra. V marsičem je odstopala od klasičnih konceptov stvarnega prava, še zlasti pa je z uvedla številne z družbeno ureditvijo povezane institute, ki so močno odstopali od klasičnega pojmovanja lastnine. Novejša zakonodaja, zlasti […]

Preberite celoten članek: Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL)

Etažna lastnina lahko preneha na naslednje načine: Prenehanje po volji etažnih lastnikov – etažna lastnina se lahko s pravnim poslom spremeni v solastnino ali lastnino na nepremičnini. Smiselno se uporabljajo določila, ki urejajo nastanek etažne lastnine. Uničenje zgradbe – etažna lastnina preneha z uničenjem celotne zgradbe. Etažni lastniki postanejo solastniki zemljišča in ostankov zgradbe v […]

Preberite celoten članek: Prenehanje etažne lastnine

Izključitvena tožba je poseben institut prava etažne lastnine, ki zaradi preprečevanja nezdravih sosedskih odnosov med etažnimi lastniki pomeni zelo močan poseg v lastnino. Izključitvena tožba je pravica in možnost etažnih lastnikov, da se uprejo ravnanjem posameznika, ki onemogoča normalno delovanje etažne skupnosti z ravnanji, kot so: neprimerna raba posameznih in skupnih delov; neplačevanje bremen, ki […]

Preberite celoten članek: Izključitvena tožba