Vroča tema današnjega vsakdanjika je posredovanje informativnega izračuna nepremičninskega davka. Kot so navedli iz Geodetske uprave, gre pri podlagi za ta izračun za skup podatkov, katere je Geodetska uprava pridobila iz večih evidenc ter jih uparila v neko svojo evidenco. Pri tem velja posebej poudariti, da ti podatki niso samo podatki iz zemljiške knjige in […]

Preberite celoten članek: Novi nepremičninski davek

Lastništvo na nepremičninah se pridobi šele z vpisom v zemljiški knjigi. Eden od načinov pridobitve lastninske pravice je pravno-poslovni način. Pot: sestava pogodbe, podpis vseh pogodbenikov na pogodbi, predložitev podpisane pogodbe pristojni davčni upravi v odmero davka (na promet z nepremičninami, na dediščine in darila…), pri notarju (ne na upravni enoti) overitev podpisa vseh oseb, […]

Preberite celoten članek: Od pogodbe do vpisa v zemljiško knjigo

Kdaj se v praksi poslužimo oblikovanja etažne lastnine na podlagi ZVEtL? Etažna lastnina se oblikuje bodisi z voljo vseh zemljiškoknjižnih (so)lastnikov (pridobiteljev) bodisi s sodno odločbo. V prvem primeru – volja vseh zemljiškoknjižno vpisanih (so)lastnikov ali pridobiteljev (imetnik lastninske pravice na podlagi veljavnega pravnega posla (kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, sklep o dedovanju…) se udejani s […]

Preberite celoten članek: ZVEtL – kdaj?